AKTUALITY

Historie kontaktů naší školy se Švédskem

Správce webu | 12.11.2013 | Nezařazené

Kontakty naší školy se Švédskem započaly v roce 2006. Tehdejší zástupce ředitele, současný ředitel školy využil nabídky vedení Města Turnova a vycestoval s delegací Města Turnova do Alvesty v jižním Švédsku. Alvesta je partnerským městem Turnova a díky zájmu naší školy a školy švédské mohlo dojít k navázání prvních kontaktů. Nedílnou roli v propagaci kontaktů měl pro budoucnost styků i pan Václav Zakouřil z Turnova, který je jakýmsi „pionýrem“ v rozvoji kontaktů mezi Turnovem a Alvestou. Jeho znalostí švédského prostředí a kontaktů jsme mohli výborně využít. Ředitel školy, Mgr. Roman Mareš dohodl na své návštěvě Alvesty první pobyt našich žáků v Alvestě. Ten se uskutečnil na přelomu srpna a září roku 2006. První výpravu naší školy tvořili z poloviny sportovně nadaní žáci atletických tříd a jazykově nadaní žáci. Během 8 denního pobytu v Alvestě program zahrnoval:

– poznávací výjezdy do okolí Alvesty /Alvesta, Vaxjo, Huseby, Hjortsberga/

– sportovní vyžití různého charakteru /orientační běh, kanoemi po ledovcovém jezeru, jízda na vodních lyžích, sportovní utkání se Švédy ve fotbale, florbale, společné tréninky v atletice/

– zdravý pohyb v přírodě /sběr hub, koupání/

– návštěva partnerské školy /účast ve výuce, sportovní utkání, společný večer u ohně/

– setkání se zastupiteli Alvesty a manažery sportovního klubu v Alvestě

Pokračováním kontaktů se Švédy byl rok 2007, kdy švédští žáci a učitelé navštívili Turnov. Připravili jsme pro ně bohatý program, který byl zaměřen na:

– poznávací exkurze do Českého ráje a Turnova

– exkurze do Prahy

– vzájemné setkání a poznání na půdě naší školy

– sportovní utkání ve švédské národní hře florbale

– rozvoj komunikace mezi žáky v angličtině

Následující – 3. etapa kontaktů se Švédskem pokračovala v roce 2008. Byla řada opět na nás, abychom jeli do Švédska. Opět jsme překonali trajektem Balt a mohli v první polovině září pobývat v Alvestě. Náplň programu byla obdobná té první návštěvě z roku 2006. Jenom jsme byli tentokrát hosty jiné školy v Alvestě. Mohli jsme navštívit školu, žáci se seznámili se svými protějšky, i pro učitele naší školy bylo poznání švédské školy jistě podnětné. Škoda jenom, že z pozice švédské strany došlo k menšímu „zádrhelu”, že o naší návštěvě řada vyučujících a dětí vůbec nevěděla /a to jsou mezi nimi často potomci českých emigrantů/ a také škoda, že se úplně nezdařil poslední rozlučkový večer /Švédové měli den prázdnin a tak k závěrečnému grilování žáci nedorazili/. Nahradili je ovšem radní Města Alvesty a někteří vyučující.

V roce 2009 byl další krok na švédské straně. Ačkoliv jsme však švédskou školu několikrát zvali k návštěvě Turnova, Švédové neodpověděli a ani nám není zatím jasno, z jakých důvodů nepřijeli.

Otázku dalších kontaktů řešil ředitel školy Mareš s panem Franzénem /radní Alvesty/ při jeho návštěvě Turnova. Z diskuse vyplynulo, že na švédské straně zájem trvá a my pojedeme do Švédska opět letos v září.