Ceník a způsob platby

Ceník

(od 1. 9. 2020)

Cena žákovského oběda se odvíjí od věkové kategorie, do které je strávník zařazen.

  • Žáci 7 až 10 let: 27 Kč
  • Žáci 11 až 14 let: 29 Kč
  • Žáci a studenti 15 let a více: 31 Kč 

Pro zařazení žáka do věkové kategorie je rozhodný věk, jehož dosáhne do 31. 8. příslušného školního roku.

Plná cena oběda 70 Kč
Cena čipu 121 Kč

Způsob platby

Placení obědů je možno provádět následujícími způsoby:

Z účtu u peněžního ústavu 
Bude zřízen trvalý příkaz k úhradě na částku 600 Kč s měsíční frekvencí a to tak, aby platba došla na účet školní jídelny nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. Fotokopii tohoto příkazu odevzdejte v kanceláři školní jídelny. Číslo příjemce školní jídelny je 261464225/0300 a jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo strávníka bez mezer a lomítka. Vyúčtování měsíčních záloh se provádí jedenkrát ročně, zpravidla v době letních prázdnin.

Platba hotově v kanceláři školní jídelny
Strávník hradí skutečnou cenu přihlášených obědů, sníženou o případný přeplatek z minulého období. Placení obědů se provádí vždy posledních 14 dní v měsíci na měsíc následující.