Náplň činnosti školní jídelny

Hlavní náplní činnosti školní jídelny při Základní škole Turnov, Skálova 600, příspěvkové organizaci, je zajišťování poledního stravování žáků školy. Školní jídelna dále poskytuje závodní stravování stávajícím i bývalým zaměstnancům školy. Školní jídelna kromě školního stravování nabízí též obědy pro veřejnost.

V jídelně ve Skálově ulici se ve vyhrazeném čase stravují též studenti a zaměstnanci SUPŠ a VOŠ Turnov a zaměstnanci jiných škol.

Školní jídelna dále zajišťuje pitný režim žáků školy ve Skálově i Alešově ulici, a to i mimo dobu výdeje obědů.

Doba výdeje jídel: 

11:00 – 11:30 hodin pro cizí strávníky

11:30 – 13:50 hodin pro žáky a pedagogy školy ve Skálově ulici

12:45 – 13:20 hodin pro cizí pedagogy a žáky ostatních škol

Jídelna se pro strávníky uzavírá ve 14:15 hodin.

Evidence strávníků a vedení školní matriky: 
Strávníkem je osoba, registrovaná v seznamu strávníků školní jídelny, mající zavedené konto u školní jídelny a zároveň se v jídelně stravuje. Při registraci strávníka jsou do počítače zavedeny veškeré jeho nezbytné údaje a strávníkovi je přidělen elektronický čip, který slouží k výdeji a objednávání stravy.