Odhlašování/objednávka obědů

Odhlašování obědů

V případě předpokládané nepřítomnosti žáka jsou rodiče povinni obědy odhlásit, neboť žáci a studenti mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy jsou účastni školního vyučování. Odhlášky jsou přijímány po telefonu, a to vždy nejpozději do 7:30 hod. daného dne, popř. též po internetu, a to do 13:30 hod. dne předchozího. Pokud strávník nestihne první den nemoci oběd odhlásit, je oprávněn si jej vyzvednout v době výdeje obědů do vlastní přinesené nádoby.

Objednávky obědů po internetu

Vážení strávníci,

Vaše školní jídelna pro vás připravila nový a moderní systém přihlašování a objednávání stravy po internetu. K využívání této služby můžete použít libovolný počítač s přístupem na internet. Adresa pro objednávání je www.strava.cz. Zde zadáte volbu „přihlášení strávníka“ a vyplníte přiložené přihlašovací údaje, přiložené k tomuto letáku. Pak zadáte volbu „objednání stravy“ . Poté se na obrazovce objeví menu na určité časové období a vy můžete prostým kliknutím myší přeobjednávat, popř. odhlašovat obědy. Poté je nutné zadat volbu„odeslat“ , jinak bude objednávka brána jako cvičná. Objednávat můžete na celé časové období, které se vám zobrazí, čehož mohou s výhodou využívat zejména strávníci, kteří se nestravují každý den a nemohou tedy den předem navolit oběd ve snímači v jídelně.

Internetová uzávěrka objednávání na další den je vždy ve 13:30 hod.

Upozornění: systém hlídá stav konta strávníka a nepovolí, abyste se svojí objednávkou dostali do minusového stavu konta ve stravovacím zařízení. Takovéto objednávky nejsou akceptovány. Více informací se dozvíte v sekci„ nápověda“ na výše uvedeném serveru.

V případě potíží s objednáváním kontaktujte prosím kancelář naší školní jídelny, tel. č. 481 321 795.

Objednávka stravy: OBJEDNÁVKA