Odhlašování/objednávka obědů

Odhlašování obědů

V případě předpokládané nepřítomnosti žáka jsou rodiče povinni obědy odhlásit, neboť žáci a studenti mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy jsou účastni školního vyučování. Odhlášky jsou přijímány po telefonu, a to vždy nejpozději do 7:30 hod. daného dne, popř. též po internetu, a to do 13:30 hod. dne předchozího. Pokud strávník nestihne první den nemoci oběd odhlásit, je oprávněn si jej vyzvednout v době výdeje obědů do vlastní přinesené nádoby.

Objednávky obědů po internetu

Adresa pro objednávání je www.strava.czZde vyplníte přihlašovací údaje. Číslo jídelny je 4808. Pak zadáte volbu „objednání stravy“. Poté se na obrazovce objeví menu na určité časové období a vy můžete prostým kliknutím myší přeobjednávat, popř. odhlašovat obědy. Poté je nutné zadat volbu„odeslat“ , jinak bude objednávka brána jako cvičná. Objednávat můžete na celé časové období, které se vám zobrazí, čehož mohou s výhodou využívat zejména strávníci, kteří se nestravují každý den a nemohou tedy den předem navolit oběd ve snímači v jídelně.

Internetová uzávěrka objednávání na další den je vždy ve 13:30 hod.

Upozornění: systém hlídá stav konta strávníka a nepovolí, abyste se svojí objednávkou dostali do minusového stavu konta ve stravovacím zařízení. Takovéto objednávky nejsou akceptovány. Více informací se dozvíte v sekci„ nápověda“ na výše uvedeném serveru.

V případě potíží s objednáváním kontaktujte prosím kancelář naší školní jídelny, tel. č. 481 321 795.

Pro rychlejší přístup k vašim objednávkám můžete využívat také mobilní aplikace:

Stručný návod pro chytré telefony