Metodik prevence

Primásková

Mgr. Soňa Primásková
kontakt: sona.primaskova@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Po - Pá 7:00 - 8:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce školní metodičky prevence

 • Poskytování bezplatných poradenských, informačních a metodických služeb v oblasti rizikového chování
 • Koordinace programů z oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, závislosti, agresivita, vandalismus, extremismus, xenofobie, poruchy příjmu potravy, zneužívání sektami, sexuální zneužívání, sebepoškozování…)
 • Zpracování školního preventivního programu
 • Spolupráce s ostatními pedagogy, výchovnou poradkyní, vedením školy, školní psycholožkou a speciálním pedagogem při zachycování varovných signálů v oblasti prevence sociálně patologických jevů v třídních kolektivech
 • Podílení se na přípravě podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování
 • Spolupráce s PPP Semily, policií, sociálním odborem, městskou policii…

S čím se můžete na školní metodičku prevence obrátit?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků. Nejčastěji se na mě obrací rodiče žáků s těmito problémy:

 • Vztahové problémy v třídním kolektivu
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Záškoláctví
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Šikana – fyzické či psychické ubližování a napadání žáků ve škole
 • Kyberšikana
 • Závislostní chování

ODKAZY

www.advaitaliberec.cz

www.rpliberec.cz

www.pppsemily.cz

www.sananim.cz

Dokumenty

Program proti šikanování 2020 -2021

Školní preventivní program 2020-2021

Aktuality

V síti pro děváťáky

20. 06. 2021 | Oldřiška Korcová |

Jsme rádi, že naši deváťáci měli v úterý 15.6. možnost zhlédnout streamovanou verzi filmu V síti, který odkrývá tabuizované téma... (Číst dále)

Výtvarka v 6. A

02. 10. 2020 | Oldřiška Korcová |

V 6.A společně tvoříme a umíme se při malování ve dvojicích střídat po 1 tahu!! Povedlo se a ani roušky... (Číst dále)

Skrytá nebezpečí internetu

27. 01. 2019 | Zuzana Loudová |

PREVENCE JE POTŘEBA! Ve čtvrtek 17. ledna se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky na téma: Skrytá nebezpečí internetu. Seznámili se... (Číst dále)

Kyberšikana? Už víme jak na ni…

06. 06. 2018 | Jana Pekařová |

V úterý 5. 6. se ve volnočasovém klubu uskutečnila setkání s lektorkou projektu E-Bezpečí, která žáky 8. B a obou... (Číst dále)

Skrytá nebezpečí internetu

10. 04. 2018 | Šárka Sedláčková |

Pod vedením pana Michala Koťátka proběhla na naší škole diskuse se žáky 6. ročníků o skrytých nebezpečích internetu. Během dvouhodinového... (Číst dále)

Preventivní programy

19. 12. 2017 | Soňa Primásková |

Prevenci na naší škole nepodceňujeme! V předvánočním čase si naši žáci vyslechli přednášku pana Hladíka z Městské policie v Turnově,... (Číst dále)

Beseda s Policií ČR

14. 11. 2017 | Marcela Matějcová |

Žáci osmých ročníků absolvovali besedu se zaměstnanci Policie ČR. Dozvěděli se informace o právní zodpovědnosti v různých věkových obdobích, o... (Číst dále)

Úspěch v kampani Světový den bez tabáku!

23. 07. 2017 | Soňa Primásková |

Vzpomínáte na video, které v rámci kampaně Světový den bez tabáku natočili chlapci z 8. A? Tak toto video uspělo... (Číst dále)

Šesťáci o drogách

15. 11. 2016 | Soňa Primásková |

Všechny 6. třídy diskutovaly s odborníky na téma drogy. Program byl zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní... (Číst dále)

Beseda s policistou

17. 10. 2016 | Jaroslava Holasová |

Beseda se strážníkem městské policie panem Hladíkem v 5. B byla zajímavá. Probírali jsme různé krizové situace v silničním provozu.... (Číst dále)

Den Země v mnoha podobách

19. 04. 2016 | Jana Pekařová |

Naše škola oslavila Den Země ve velkém stylu – uskutečnilo se několik zajímavých akcí, každá třída si přišla na své.... (Číst dále)