Speciální pedagog

Od října 2016 funguje na škole v rámci projektu „Individuálně, ale společně a jinak“ speciální pedagog Mgr. Josef Halama.

O sobě:

Absolvoval jsem bakalářské a navazující magisterské studium speciální pedagogiky a v rámci celoživotního studia program Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování na Pedagogické fakultě UK v Praze. Z dalších absolvovaných akreditovaných programů bych uvedl kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacení FIE – I, Prevence šikanování na školách, Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu, Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky, Jak komunikovat s dítětem nebo Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním.

Z dalších pracovních zkušeností bych zmínil práci na pozici vychovatele v dětském domově, kde působím od listopadu 2007 až dosud. Především se tedy věnuji práci etopedické a rozvoji dětí s učebními deficity vznikajícími z nejrůznějších příčin.

Pracuji ve valné většině s dětmi individuálně, výjimečně ve skupince dvou až tří žáků. Dále nabízím konzultace zaměstnancům školy a rodičům žáků naší ZŠ.

Mým pracovním mottem je „Nemá smysl se ptát jestli, má smysl se ptát jak.“

pepa-halama

Mgr. Josef Halama
kontakt: josef.halama@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Po 8:00 - 13:00 ZŠ Alešova (bývalá knihovna)
Út 8:00 - 14:00 ZŠ Skálova (přízemí vlevo)

Speciálního pedagoga mohou rodiče kontaktovat individuálně, případně si domluvit setkání přes výchovnou poradkyni Mgr. Janu Pekařovou (jana.pekarova@zsskalova.cz). Je možné konzultaci zařadit i mimo konzultační hodiny, ale pouze po domluvě s dostatečným předstihem.

Aktuality