Speciální pedagog

Od října 2016 funguje na škole speciální pedagog Mgr. Josef Halama a od února 2019 v rámci projektu Společně to zvládneme II speciální pedagožka Mgr. Hana Mizerová.

Mgr. Josef Halama

O sobě:

Absolvoval jsem bakalářské a navazující magisterské studium speciální pedagogiky a v rámci celoživotního studia program Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování na Pedagogické fakultě UK v Praze. Z dalších absolvovaných akreditovaných programů bych uvedl kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacení FIE – I, Prevence šikanování na školách, Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu, Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky, Jak komunikovat s dítětem nebo Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním.

Z dalších pracovních zkušeností bych zmínil práci na pozici vychovatele v dětském domově, kde působím od listopadu 2007 až dosud. Především se tedy věnuji práci etopedické a rozvoji dětí s učebními deficity vznikajícími z nejrůznějších příčin.

Pracuji ve valné většině s dětmi individuálně, výjimečně ve skupince dvou až tří žáků. Dále nabízím konzultace zaměstnancům školy a rodičům žáků naší ZŠ.

Mým pracovním mottem je „Nemá smysl se ptát jestli, má smysl se ptát jak.“

pepa-halama

Mgr. Josef Halama
kontakt: josef.halama@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Po 8:00 - 13:00 ZŠ Skálova - přízemí vpravo
Út 8:00 - 13:00 ZŠ Alešova, poté do 15:00 možnost konzultací na ZŠ Skálova

Mgr. Hana Mizerová

Vážení rodiče a žáci,

jmenuji se Hana Mizerová, na této škole pracuji od září 2018 jako vychovatelka v družině a od února 2019 jako speciální pedagog. Jsem v každodenním kontaktu s žáky a mohu jim lépe porozumět, být rádce, poradce, kamarád nebo jen posluchač jejich denních starostí. Jsem ráda v dětském kolektivu, proto vím, kolikrát se dítě bojí zeptat paní učitelky nebo dospěláka. Svěřit se, poprosit o radu nebo pomoc. Budu se snažit, jak rodičům, tak i dětem pomoci nebo aspoň vyposlechnout a poradit, kam se případně obrátit o pomoc. „Nebojte se zeptat!!“

O sobě:

Ve svém volném čase jsem ráda s rodinou, jezdíme na kole po Čechách, chodíme po horách. Nejvíce si odpočinu na zahrádce, při čtení dobré knihy nebo při ručních pracích (háčkování, pletení, drátkování), které mohu kdykoliv využít ve školní družině.

Mgr. Hana Mizerová
kontakt: hana.mizerova@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Pondělí a středa 8:00 - 9:00 ZŠ Alešova

 

Aktuality