Speciální pedagog

Od října 2016 funguje na škole speciální pedagog Mgr. Josef Halama.

Mgr. Josef Halama

O sobě:

Absolvoval jsem bakalářské a navazující magisterské studium speciální pedagogiky a v rámci celoživotního studia program Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování na Pedagogické fakultě UK v Praze. Z dalších absolvovaných akreditovaných programů bych uvedl kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacení FIE – I, Prevence šikanování na školách, Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu, Psychiatrické minimum pro pedagogické pracovníky, Jak komunikovat s dítětem nebo Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním.

Z pracovních zkušeností bych zmínil práci na pozici vychovatele v dětském domově v letech 2007 – 2020. Především se tedy věnuji práci etopedické a rozvoji dětí s učebními deficity vznikajícími z nejrůznějších příčin.

Pracuji ve valné většině s dětmi individuálně, výjimečně ve skupince dvou až tří žáků. Dále nabízím konzultace zaměstnancům školy a rodičům žáků naší ZŠ.

Mým pracovním mottem je „Nemá smysl se ptát jestli, má smysl se ptát jak.“

pepa-halama

Mgr. Josef Halama
kontakt: josef.halama@zsskalova.cz, 733 392 434
Konzultační hodiny - po předchozí domluvě

Po, Út 8:00 - 14:00 ZŠ Skálova přízemí vpravo
St 8:00 - 13:00 ISŠ
Čt, Pá 8:00 -13:00 ZŠ Alešova

Aktuality