Informace o školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Jednací řád školské rady při ZŠ Skálova

Více naleznete ve školském zákoně.

Aktuality

ZŠ Skálova Aktualita - Default image

Zápisy z jednání školské rady

13. 11. 2013 | Správce webu |

Zápis z 1. jednání školské rady. Bližší informace naleznete ZDE. Zápis z jednání školské rady dne 10. 9. 2012 naleznete... (Číst dále)