Informace o školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Jednací řád školské rady při ZŠ Skálova

Volební řád

Více naleznete ve školském zákoně.

Aktuality

ZŠ Skálova Aktualita - Default image

Zápisy z jednání školské rady

13. 11. 2013 | Správce webu |

Zápis z 1. jednání školské rady. Bližší informace naleznete ZDE. Zápis z jednání školské rady dne 10. 9. 2012 naleznete... (Číst dále)