GDPR

V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, se sídlem Skálova 600, 511 01 Turnov, IČO: 00854794 vykonávat:

Ing. Roman Šmíd, MBA

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: +420 227 031 495

email: roman.smid@moore-czech.cz

Informační memorandum

Informace o zpracování OU – cookies