Učitelé 2. stupně

Jméno a přijmeníAprobaceTřídnictvíE-mail
Bjačková Dana, Mgr.Aj - Šj9. Bdana.bjackova@zsskalova.cz
Drahoňovský Aleš, Mgr.Ov - Pč-ales.drahonovsky@zsskalova.cz
Eichlerová Martina, Mgr.Aj - Tv-martina.eichlerova@zsskalova.cz
Havrdová Zuzana, Mgr.Ch - Aj-zuzana.havrdova@zsskalova.cz
Jágrová Petra, Mgr.M - Př7. Apetra.jagrova@zsskalova.cz
Knížová Jana, PaedDr.F - M8. Ajana.knizova@zsskalova.cz
Konopková Lenka, Mgr.Čj - Ov7. Clenka.konopkova@zsskalova.cz
Koreňová Jitka, Mgr.Nj - D6. Ajitka.korenova@zsskalova.cz
Krištof Tomáš, Bc.Z - Tv-tomas.kristof@zsskalova.cz
Loudová Zuzana, Mgr.Př - Zna MD
Loukota Michal, Mgr.D - Tvředitel školymichal.loukota@zsskalova.cz
Macounová Kateřina, Mgr.Ch - Mna MD
Matějcová Marcela, Mgr.Pg - Zt - Etv8. Bmarcela.matejcova@zsskalova.cz
Matějka Milan, Mgr.Z - Tv-milan.matejka@zsskalova.cz
Měkyna Zdeněk, PaedDr.Z - Př-zdenek.mekyna@zsskalova.cz
Molnár Coufalová Milena, Mgr.Aj - D-milena.molnarcoufalova@zsskalova.cz
Nejedlová Růžena, Mgr.Tvna MD
Pekařová Jana, Mgr.Čj - Ov - Aj-jana.pekarova@zsskalova.cz
Primásková Soňa, Mgr.Př - Z9. Asona.primaskova@zsskalova.cz
Procházková Ivana, Mgr.Čj - Ov7. Bivana.prochazkova@zsskalova.cz
Sedláčková Šárka, Mgr.Čj - Aj-sarka.sedlackova@zsskalova.cz
Suchardová Regina, Mgr.M - Vt6. Bregina.suchardova@zsskalova.cz
Váňová Šídová Vladimíra, Mgr.Nj - D6. Cvladimira.vanova@zsskalova.cz
Vávrová Iva, Mgr.Čj - Dzást. řed.iva.vavrova@zsskalova.cz