Co nabízíme

I. stupeň Alešova ulice nabízí:

 • moderní výuku matematiky (Hejného metoda), českého jazyka a prvouky (učebnice nakladatelství FRAUS)
 • interaktivní tabule, projektory
 • rozšířené hodiny TV (od 3. ročníku plavání), Sazka olympijský víceboj
 • AJ již od 1. ročníku (nepovinně, od 2. ročníku povinně)
 • výuka ČJ pro cizince
 • zaměření na ekologické projekty
 • možnost parkování u školy
 • pobočku městské knihovny
 • zájmové kroužky: flétna, AJ, historie, pohybové hry, tvořivé činnosti, logopedie, in-line bruslení, veselá věda, práce s textilem
 • akce školy pro veřejnost:
  • Dětský orientační běh, Putování za sv. Martinem
  • masopustní průvod, hudební programy na vánočních trzích
  • Zahradní slavnost, Dny otevřených dveří, …
 • akce školní družiny:
  • Bramboriáda, Drakiáda, čarodějnice, mikulášská nadílka
  • Strašidel se nebojíme – noc ve škole, Noc s Andersenem
  • sobotní výlety, hudební, recitační, divadelní vystoupení, …
 • školní družina v provozu i o vedlejších prázdninách

II. stupeň Skálova ulice nabízí:

 • výchova sportovních talentů v rámci sportovní přípravy – kolektivní i individuální sporty (atletika, basketbal, florbal, volejbal a další)
 • dlouhá sportovní tradice, kvalitní sportovní zázemí
 • podpora rozvoje všestrannosti žáků – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
 • Hejného matematika, podmínky pro přírodovědné předměty, ekologická výchova
 • podpora talentovaných žáků: pravidelná účast v okresních předmětových olympiádách
 • podpora výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora výuky cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk
 • výuka ČJ pro cizince
 • moderní vybavení učeben (interaktivní tabule, dataprojektory), školní zahrada
 • vysoká percentuální úspěšnost v přijetí na osmiletá i čtyřletá gymnázia
 • výjezdy do zahraničí a spolupráce se zahraničními partnery
 • akce pro rodiče s dětmi
 • v 7. ročníku výběr z volitelných předmětů
 • kroužky: konverzace v AJ, výtvarný, dramatický, sportovní, přírodovědný, vaření
 • školní klub
 • mezi sportovně úspěšné absolventy patří např. reprezentanti ČR v atletice A. S. Helcelet, M. Brož, reprezentantka ČR ve volejbale M.  Mlejnková, hráč basketbalového týmu BK Pardubice J. Příhonský, …