Historie školy

 • v roce 1905 bylo vydáno rozhodnutí o stavbě nové školy
 • v roce 1906 byl položen a vysvěcen základní kámen a začala stavba. Hejtmanství pověřilo provedením stavby architekta Jaroslava Valečku ze Smíchova. Na budování školy se podíleli turnovští živnostníci. Již 5. 1. 1908 byla nová školní budova vysvěcena a začalo se v ní vyučovat.
 • v počátcích vyučovalo ve škole 13 učitelů a školu navštěvovalo více jak 700 dětí; ve třídě tak bylo běžně i 80 žáků
 • v letech 1914 – 1918 sloužila školní budova jako kasárna a později jako lazaret
 • žáci v době první světové války chodili do školy, která byla provizorně zřízena v budově sirotčince, pouze 3 dny v týdnu (chlapci – úterý, čtvrtek, sobota; dívky – pondělí, středa, pátek)
 • v době první republiky se snížil počet žáků ve třídě (maximálně 60 dětí). V zimě bývala škola opakovaně uzavřena, kvůli nedostatku uhlí na otop a zamrzání topení a kanalizace. Školní rok 1924/1925 byl o jeden měsíc zkrácen kvůli konání krajinské výstavy.
 • v roce 1932 se škola rozdělila na školu obecnou a měšťanskou
 • v roce 1933 byly na školu umístěny sochy „Pilnosti“ a „Mravnosti“
 • ve školním roce 1936/1937 byla do výuky zavedena branná výchova – žáci se ve výuce připravovali na budoucí možnou válku
 • v roce 1938 se Turnov stal pohraničním městem a školu navštěvovaly děti uprchlíků
 • po vypuknutí světové války odvedlo gestapo ze školy 2 učitele. Byly zavedeny osnovy pro národní školy, zmizela občanská nauka a němčina se stala povinnou. Přestupky proti chování se musely hlásit německé tajné policii. V roce 1944 byla škola zabrána pro účely letectva. Všechny turnovské děti se tehdy vzdělávaly v dívčí škole.
 • po válce byla škola opravena. Kvůli nedostatku uhlí byla v následujících letech několikrát v zimních měsících uzavřena.
 • v zimě roku 1948 se žáci poprvé účastnili zimního kurzu
 • v roce 1949 začala na škole pracovat pionýrská organizace
 • od prosince 1950 byla otevřena školní družina. Současně byl zaveden nový školní řád a žáci dostali žákovské knížky. V padesátých a šedesátých letech se žáci účastnili různých brigád a pomáhali v zemědělství.
 • od září 1962 byla zřízena kuchyně a školní jídelna
 • v roce 1968 byl zaveden pětidenní pracovní týden s volnými sobotami
 • v srpnu 1972 se v akci Z začala stavět nová tělocvična. Společně s učiteli pracovali také žáci. Po dvou letech byla tělocvična slavnostně otevřena.
 • na počátku 80. let navštěvovalo školu 771 žáků, kteří byli rozděleni do 24 tříd; výuku zajišťovalo 31 stálých pedagogů.
 • v roce 2008 škola slavila 100 let své existence