Vize školy

Vize školy

“Společně k zodpovědnosti.”

Inspirujeme ke slušnosti a odpovědnému a samostatnému myšlení v příjemném a bezpečném prostředí.

Desatero učitele ZŠ Skálova

  1. Udržujeme dobré vzájemné vztahy – nasloucháme, důvěřujeme si a hledáme na ostatních to pozitivní.
  2. Vzájemně se respektujeme a také žáky učíme respektu a toleranci.
  3. Dáváme žákům rovné šance a chováme se čestně a spravedlivě.
  4. Dbáme na dodržování školního řádu a společenských pravidel, vychováváme vlastním příkladem.
  5. Snažíme se podávat co nejlepší výkon a profesně se zdokonalujeme.
  6. Učíme žáky přemýšlet nad důsledky svých činů a být za ně zodpovědní.
  7. Rozvíjíme osobnost žáka ve spolupráci s rodinou.
  8. Laskavým humorem dosáhneme víc než strohou přísností.
  9. Aktivně přistupujeme k životu školy a nezpochybňujeme kvalitu své práce.
  10. Vzniklé problémy řešíme na půdě školy věcně a bez emocí. Neohrožujeme dobré jméno školy vynášením interních informací.