Vize školy

“Společně k zodpovědnosti.”

Inspirujeme ke slušnosti a odpovědnému a samostatnému myšlení
v příjemném a bezpečném prostředí.

Desatero pedagoga ZŠ Skálova

  1. RESPEKTUJI DRUHÉ, jejich potřeby, schopnosti, hodnoty, soukromí
  2. SPOLUPRACUJI s žáky, rodiči, kolegy, odborníky
  3. PŘIJÍMÁM ZODPOVĚDNOST za své jednání, za klima ve třídách kde učím
  4. CTÍM MORÁLNÍ HODNOTY pravdu, slušnost, respekt, čestnost
  5. POUŽÍVÁM KOUZELNÁ SLOVA prosím, děkuji, omlouvám se
  6. UDRŽUJI POZITIVNÍ VZTAHY s žáky, rodiči, kolegy a aktivně naslouchám
  7. PRACUJI na profesním růstu, aktivním přístupu, sdílím dobré nápady
  8. NAJDU SI ČAS na rodiče, žáky, kolegy, na sebe
  9. JSEM AUTENTICKÝ a pečuji o svou duševní pohodu, nebráním se sebereflexi
  10. NEBOJÍM SE CHYB