Chemie

Cílem tohoto předmětu je směřovat žáky ke zkoumání přírodních faktů a k potřebě kladení si otázek o příčinách a průběhu přírodně i uměle vytvořených procesů. Značně je kladen důraz na poznatky a aktivity vedoucí k šetrnému chování k přírodě a životnímu prostředí, protože je nesmírně důležité porozumění souvislostí mezi činností člověka a stavem životního prostředí. Podporováno je utváření dovedností, jak se vhodně chovat během vzniklé mimořádné situace, kdy je ohroženo zdraví lidí nebo životní prostředí.

Aktuality

Učebna chemie v novém kabátě

16. 06. 2020 | Zuzana Havrdová |

Nová učebna chemie a přírodních věd je v provozu!A nová učebna s sebou nese i cílené zapojení nových technologií. Vyučující... (Číst dále)

Návštěva v SUPŠ v Železném Brodě

02. 05. 2019 | Zuzana Havrdová |

Jak jsme si zpestřili zimní dny? Postupně jsme se třídami 8A, 8B, 9A, 9B navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v... (Číst dále)

Chemici z 9.A

01. 12. 2017 | Zuzana Havrdová |

V úterý navštívila třída 9A Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Žáci si v tamních laboratořích vyzkoušeli zajímavé pokusy.... (Číst dále)