Chemie

Cílem tohoto předmětu je směřovat žáky ke zkoumání přírodních faktů a k potřebě kladení si otázek o příčinách a průběhu přírodně i uměle vytvořených procesů. Značně je kladen důraz na poznatky a aktivity vedoucí k šetrnému chování k přírodě a životnímu prostředí, protože je nesmírně důležité porozumění souvislostí mezi činností člověka a stavem životního prostředí. Podporováno je utváření dovedností, jak se vhodně chovat během vzniklé mimořádné situace, kdy je ohroženo zdraví lidí nebo životní prostředí.

Aktuality

Chemici z 9.A

01. 12. 2017 | Zuzana Havrdová |

V úterý navštívila třída 9A Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Žáci si v tamních laboratořích vyzkoušeli zajímavé pokusy.... (Číst dále)