Etická výchova

Etická výchova probouzí a rozvíjí dispozice k prosociálnímu chování, upevňuje pozitivní charakterové vlastnosti. Žáci se prostřednictvím zážitkového učení zdokonalí ve schopnosti komunikovat, učí se vážit si sami sebe i ostatních lidí. Další témata, která zahrnuje program etické výchovy, jsou například empatie, asertivita, přátelství, pomoc.

Aktuality