AKTUALITY

Základní informace

Správce webu | 11.11.2013 | Nezařazené

Základní informace o škole

 

Název organizace: Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace
IZO: 102 454 027
Sídlo organizace: Skálova 600, Turnov, 511 01
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00854794
REDIZO: 600099369

 

Telefon, fax – škola: 481 322 770 nebo 739 220 391
Telefon hospodářka: 481 322 770
Telefon – školní jídelna: 481 321 795
Telefon – Alešova: 481 313 533
E-mail – ředitel: michal.loukota@zsskalova.cz
E-mail – zástupce ředitele: iva.vavrova@zsskalova.cz
Kde nás najdete:  plán města

 

Zřizovací listina schválena městským zastupitelstvem v Turnově dne 26. 10. 2009. 
Ředitel základní školy Mgr. Michal Loukota nastoupil do funkce 1. 8. 2013. 
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol z 28. 7. 2006. 

Škola sdružuje

1. základní škola

kapacita 680 žáků

IZO: 102 454 027

2. školní družina

kapacita 140 žáků

IZO: 117 700 550

3. školní jídelna

kapacita 800 jídel

IZO: 102 878 358

4. školní jídelna – výdejna

kapacita 240 jídel

IZO: 181 063 671