SRPŠ

Informace o SRPŠ

Výše příspěvku na SRPŠ je stanovena ve výši 250 Kč na žáka a 450 Kč pro všechny další sourozence nebo děti žijící ve společné domácnosti. Tyto příspěvky je možné platit převodem na účet SRPŠ, 107-8970080247/0100. Variabilním symbolem bude rodné číslo dítěte, do poznámky napište jméno dítěte a třídu. V případě platby za sourozence nebo děti žijící ve společné domácnosti bude variabilním symbolem rodné číslo nejstaršího z nich, do poznámky napište jména a třídu všech dětí. Platbu je nutné prokázat třídním učitelům výpisem z účtu.

Analýza stravování od Skutečně zdravé školy

Škola si nechala zpracovat nezávaznou analýzu školního stravování. Některá doporučení na nová jídla, suroviny budeme do jídelníčku postupně zapracovávat, tak abychom naplnili spotřební koš, vyhověli požadavkům hygieny, udrželi přijatelnou cenu oběda, ale zároveň nabídli možnost zdravého stravování.

Analýza stravování

Analýza stravování

Školní informační systému Edookit

Návod na rodičovský portál Edookit

Žádosti

Žádost o příspěvek z fondu SRPŠ si můžete stáhnout a vyplnit písemně:

Žádost o příspěvek ze SRPŠ

Nebo vyplnit online formulář níže:

Žádost o příspěvek z fondu SRPŠ při ZŠ Skálova Turnov

(žádost bude vždy individuálně projednána)

  Žadatel

  Jméno a příjmení žáka *

  Třída *

  Telefon na žadatele

  Email na žadatele *

  Účel příspěvku *

  Předpokládaný termín příspěvku *

  Zdůvodnění žádosti *

  Žádaná výše příspěvku *

  Poznámky

  Souhlasím se zpracováním údajů dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pro potřeby SRPŠ při ZŠ Skálova Turnov. *

  Stanovy SRPŠ

  Stanovy SRPŠ

  SRPŠ zápisy

  2022/2023

  2021/2022

  2020/2021

  2019/2020

  Kontakt

  Mgr. Lukáš Koucký

  Předseda Sdružení rodičů a přátel školy
  605 560 958
  lukas.koucky@centrum.cz