SRPŠ

Informace o SRPŠ

Roční členský příspěvek ve výši 250 Kč na žáka je třeba zaplatit do 31.10. aktuálního školního roku, a to převodem na účet SRPŠ: 107-8970080247/0100. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte a je třeba napsat celé jméno dítěte a aktuální třídu do poznámky platby. V případě platby za více dětí je variabilní symbol rodné číslo nejstaršího z dětí a opět je třeba napsat celá jména všech dětí a aktuální třídy do poznámky platby.  Výše příspěvku pro více dětí žijících ve společné domácnosti a pro sourozence je 450 Kč na jeden školní rok.

Spokojenost se stravováním

Dotazník spokojenosti se stravováním

Školní informační systému Edookit

Návod na rodičovský portál Edookit

Žádosti

Žádost o příspěvek z fondu SRPŠ si můžete stáhnout a vyplnit písemně:

Žádost o příspěvek ze SRPŠ

Nebo vyplnit online formulář níže:

Žádost o příspěvek z fondu SRPŠ při ZŠ Skálova Turnov

(žádost bude vždy individuálně projednána)

  Žadatel

  Jméno a příjmení žáka *

  Třída *

  Telefon na žadatele

  Email na žadatele *

  Účel příspěvku *

  Předpokládaný termín příspěvku *

  Zdůvodnění žádosti *

  Žádaná výše příspěvku *

  Poznámky

  Souhlasím se zpracováním údajů dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pro potřeby SRPŠ při ZŠ Skálova Turnov. *

  Stanovy SRPŠ

  Stanovy SRPŠ 2024

  SRPŠ zápisy

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

  2020/2021

  2019/2020

  Kontakt

  Mgr. Lukáš Koucký

  Předseda Sdružení rodičů a přátel školy
  605 560 958
  lukas.koucky@zsskalova.cz