Školská rada

Informace o školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Více naleznete ve školském zákoně.

Členové školské rady

Zřizovatel

Mgr. Petra Houšková
Ing. Zbyněk Miklík

Škola

Mgr. Vendula Bičíková
Mgr. Anna Drbohlavová

Rodiče

Mgr. Lukáš Koucký
Mgr. Jaroslav Koreň

Zápisy z jednání školské rady

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Kontakt

Mgr. Lukáš Koucký

Předseda školské rady
605 560 958
lukas.koucky@centrum.cz