Zápis prvňáčků

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Slavnostní zápis se uskuteční 4. dubna 2024 od 10:00.


Předškolák

pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Nezapomeňte

 • dostavte se 4. dubna od 10:00 do 17:00 hodin k zápisu na Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – odloučené pracoviště v Alešově ulici
 • vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte, trvalé bydliště (spádovost) bude zkontrolováno na matrice
 • na místě zápisu vyplníte Žádost o přijetí k povinné školní docházce*, případně Žádost o odklad*

Když přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví (i s dítětem) k zápisu v řádném termínu zápisu
 • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky*, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace nejpozději do 30. 4. 2024 spolu s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2023/2024 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k povinné školní docházce ⃰

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, můžete nás navštívit kterýkoliv pracovní den do 19. 4. 2024. V tomto případě Vás žádáme o zaslání emailové zprávy na skola@zsskalova.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 481 322 770.

Kritéria přijetí k povinné školní docházce

 1. spádovost
 2. děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku
 3. losování

Pro školní rok 2024/2025 předpokládáme přijetí 66 prvňáčků a otevření tří tříd.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024

 • může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
 • musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 doporučení z PPP**
 • musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 doporučení z PPP** a od odborného lékaře

* možnost stáhnout a vyplnit předem z našich školních webových stránek
** pedagogicko-psychologická poradna