Zápis prvňáčků

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).


Z důvodu špatné epidemiologické situace se mění způsob zápisu – informace naleznete v aktualitách na hlavní stránce (je možný i dodatečný online zápis po domluvě na jana.pekarova@zsskalova.cz, který není podmínkou přijetí).

 Žádosti o přijetí k povinné školní docházce* nebo žádosti o odklad* je možné doručit do školy od 1. 4. do 30. 4. následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (imbmsdx) – její zřízení je zdarma
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou na adresu Skálova 600, 511 01 Turnov
 • osobním podáním v kanceláři školy na adrese Skálova 600 (7:30 – 15:30), případně do schránky školy

Slavnostní zápis proběhne 8. dubna 2021 od 10:00

Předškolák

pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

Nezapomeňte

 • dostavte se (se svým dítětem) 8. dubna od 10:00 do 17:00 hodin k zápisu na Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace – odloučené pracoviště v Alešově ulici
 • vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte trvalé bydliště (spádovost) bude zkontrolováno na matrice
 • na místě zápisu vyplníte Žádost o přijetí k povinné školní docházce*, případně Žádost o odklad*

Když přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví (i s dítětem) k zápisu v řádném termínu zápisu
 • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky*, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2020/2021 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k povinné školní docházce ⃰

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte. Můžete nás navštívit kterýkoliv pracovní den do 30. 4. 2021. V tomto případě Vás žádáme o zaslání emailové zprávy na skola@zsskalova.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 481 322 770 příp. 739 220 391.

Kritéria přijetí k povinné školní docházce**

 1. spádovost
 2. děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku
 3. děti s odkladem povinné školní docházky
 4. výsledky talentových testů do sportovní přípravy (kritérium pro přijetí do 6. ročníku)
 5. rozhovor s rodiči (znalost a sdílení „inovativního“ přístupu – Hejného metoda)
 6. losování

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021

 • může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
 • musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 doporučení z PPP***
 • musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021 doporučení z PPP*** a od odborného lékaře

* možnost stáhnout a vyplnit předem z našich školních webových stránek
** bod 1, 2, 4, 5 a 6 jsou zároveň kritéria pro přijetí do 6. ročníku, přihlášky do 6. ročníky je možné podávat nejpozději do 30. 4., v případě přijetí od 1. 9. daného roku
*** pedagogicko-psychologická poradna

Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče

Spádové obvody turnovských škol