Hejného matematika

Informace

Tato metoda rozvíjí v dítěti komplexní myšlení, logiku, představivost, což je přesně to, co využije
i v ostatních předmětech a hlavně v budoucím životě. Právě tato matematika umožňuje každému najít svou vlastní cestu v řešení různých úloh a úkolů.

Více o Hejného metodě na: www.h-mat.cz

POTVRZENO – Hejného matematika je úspěšná

Ukázky z výuky na 1. stupni v Alešově ulici