Organizace školního roku

Harmonogram

Den otevřených dveříZŠ Skálova - říjen 2020 - distanční forma, ZŠ Alešova 3. 3. 2021 - distanční forma
Zápis do 1. tříd8. 4. 2021
Podzimní prázdniny26. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 (výuka začne 4. 1. 2021)
Ukončení prvního pololetí28. 1. 2021
Pololetní prázdniny29. 1. 2021
Jarní prázdniny1. 2. do 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny1. 4. 2021 (výuka začne 6. 4. 2021)
Ukončení druhého pololetí30. 6. 2021
Hlavní prázdninyod 1. 7. do 31. 8. 2021 (nový školní rok začíná 1. 9. 2021)

Třídní schůzky Skálova

Organizace třídních schůzek formou triády je v režii třídní učitelky/třídního učitele.

30. září 2020prezenční či distanční forma dle domluvy s TU
listopad 2020triády
duben/květen 2021triády
8. června 2021od 16 hodin - informační schůzka budoucích 6. ročníků

Třídní schůzky Alešova

Organizace třídních schůzek formou triády je v režii třídní učitelky.

listopad 2020triády
duben/květen 2021triády
3. června 2021od 16 hodin – informační schůzka budoucích 1. ročníků

Konzultace v jiných dnech jsou možné po předchozí domluvě s konkrétním pedagogem.

Pedagogické rady

12. listopadu 2020pedagogická rada za 1. čtvrtletí
25. ledna 2021pedagogická rada za 1. pololetí
13. dubna 2021pedagogická rada za 3. čtvrtletí
22. června 2021závěrečná pedagogická rada