Předměty

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Aktuality - Předměty

Dnes naši žáci 7.a zavítali do knihovny, aby odhalili pachatele. Podezřelých bylo mnoho a všichni měli kupodivu stejné alibi, neb... číst více
Lenka Konopková | 02. 10. 2023
Jelikož se žáci 8.C blíží nebo již dosáhli hranici 15 let, tak se při poslední hodině výchově k občanství věnovali... číst více
Anna Bouzková | 23. 06. 2023
Naši deváťáci se seznamují s finančním trhem a jeho produkty prostřednictvím strategické deskové... číst více
Regina Suchardová | 23. 06. 2023
Ke konci školního roku jsme se 6. B opět navštívili knihovnu. Tentokrát se naše návštěva zaměřila na téma pověsti. Žáci... číst více
Lucie Zoulová | 22. 06. 2023
V pondělí se žáci 9. ročníků společně vydali na Říp a do Terezína. Je známo, že na Říp by měl... číst více
Anna Bouzková | 09. 06. 2023
Poslední dva dny v květnu se vydaly všechny čtyři třídy osmáků do Miletína. Navštívili jsme rodiště K.J. Erbena, ocenili poutavý výklad... číst více
Lenka Konopková | 05. 06. 2023