Plnohodnotná ZŠ v Turnově II

Díky memorandu mezi Libereckým krajem a městem Turnov by stávající odloučené pracoviště OAHŠ a SOŠ v Alešově ulici mělo být přesunuto do společného objektu ve Zborovské, a to včetně Centra odborného vzdělávání, které v červnu 2024 dosáhne termínu udržitelnosti projektu. Tím by celá škola byla provozována v jednom areálu Zborovská. Do Turnova II by se měla přesunout ZŠ Skálova. Prostory školy ve Skálově ulici budou sloužit další plnohodnotné základní škole, předpokládá se budoucí přesun ZŠ Zborovská.

Nová ZŠ Alešova

Nová ZŠ Alešova

Nová ZŠ Alešova_I.stupeň

V uvolněném objektu v ulici Alešova by následně mohla vzniknout nová základní škola, která by byla významným prvkem v rámci rovnoměrné dostupnosti základního vzdělání a s tím související dopravní dostupnosti na území celého města Turnova. Zároveň se v blízkosti nachází sportovní hala, která by mohla být výhledově modernizována včetně možného propojení stávajících neprůjezdných komunikací Alešova a Za Sokolovnou.