Školní družina

Informace o školní družině

 
RANNÍ DRUŽINA, KLUB
Ranní družina pro děti ze druhých a třetích tříd bude i nadále na budově Střední integrované školy, a to od 6.30 do 7.30 hodin. Zvoňte na č. 319. V pátek na č. 322.
 
Pro děti ze čtvrtých a pátých tříd začne fungovat od 1. 9. 2022 ranní družina a klub od 6.30 do 7.30 hodin na žluté budově ZŠ Alešova. Zvoňte na akvárium a od 7. hod. na knihovnu – klub.
 
S dětmi z prvních tříd počítáme v ranní družině od 2. 9. 2022 na žluté budově ZŠ Alešova od 6.30 hodin do 7.30 hodin. Zvoňte na akvárium – prosklená třída.
 
ODPOLEDNÍ DRUŽINA, KLUB
Odpolední družina se nachází na budově Integrované školy a funguje do 16.30 hodin. Zvoňte prosím podle rozpisu na vstupních dveřích – zadní vchod. Ve 13 hodin odchází družina na vycházku a vrací se ve 14.30 hod. V té době není možné dítě ze školy vyzvednout. Děkujeme za pochopení. 
 
Odpolední klub funguje na ZŠ Alešova do 15.30 hodin. Pokud dítě nemůže v 15.30 odejít z klubu domů, přechází s paní vychovatelkou na budovu Integrované školy. Do 16. hodin zvoňte na č. 319, do 16.30 na č. 322. Ve čtvrtek od 15.30 do 16. hodin na 307 a od 16. hodin na č. 322.
 
Pokud si chcete vyzvednout dítě po obědě nebo již před obědem sledujte rozvrh Vaší třídy a zkontrolujte si čas odchodů na obědy s třídní učitelkou nebo příslušným vychovatelem. Pokud dítě odchází samo, musí mít buď trvalý lísteček nebo nosit lístek, který bude obsahovat datum a sdělení, že odchází samo, v kolik hodin a že za něho přebíráte od této chvíle plnou zodpovědnost a podpis rodiče nebo zákonného zástupce.

Číslo účtu, na které je možné platit poplatek za školní družinu: 2600549442/2010 (variabilní symbol: rodné číslo žáka, do poznámky: jméno žáka).

Školní družina stojí  150 Kč za každý měsíc. Do konce září prosíme poslat na náš účet za družinu 600 Kč, což je za 4 měsíce, a úhrada platí do prosince. Do konce ledna prosíme poslat 900 Kč, což je za 6 měsíců a bude tak družina již uhrazena na celý zbytek školního roku. Ranní družina je v ceně. Hotově peníze nevybíráme.

Pokud Vaše dítě navštěvuje pouze ranní družinu, zaplaťte  prosím do konce září 200 Kč  a je to opět za 4 měsíce, platné tedy do prosince. Do konce ledna uhraďte prosím 300 Kč a je to za 6 měsíců a ranní družina bude tak uhrazena na celý zbytek školního roku. Hotově peníze nevybíráme.
 
Úplata za Zájmový útvar – družinový klub činí 300 Kč za každý měsíc. Celkem 3 000 Kč za rok. Částku 1200 Kč za září – prosinec prosím uhraďte do konce září. Částka 900 Kč za leden – březen musí být zaplacena do konce ledna. Částka 900 Kč za duben – červen uhraďte prosím do konce dubna. Žáci ZÚDK mohou navštěvovat i ranní ZÚDK. Ten je již v ceně odpoledního ZÚDK.  Hotově peníze nevybíráme. 

Zde najdete aktuální vnitřní řád a informace, které se týkají školní družiny a družinového klubu. Důležité jsou tabulky jednotlivých oddělení ŠD, kde uvidíte, do které družinky se budou děti v určitý čas přesouvat. Tyto tabulky najdete i na nástěnce ve škole a na dveřích družinového vchodu v budově OHS a SOŠ Turnov.

Žádáme Vás, abyste do konce září zaplatili uvedené částky za školní družinu či družinový klub.

Telefonní kontakt do odpolední školní družiny v budově OHS a SOŠ Turnov je:  605 453 801

Kontakty

Příjmení a jménoFunkceE-mail
Bakešová Simonavychovatelka ZÚDKsimona.bakesova@zsskalova.cz
Cirklová Mirkavedoucí vychovatelkamirka.cirklova@zsskalova.cz
Mizerová Hana, Mgr.vychovatelkahana.mizerova@zsskalova.cz
Ressler Alešvychovatelales.ressler@zsskalova.cz
Rojíková Věravychovatelkavera.rojikova@zsskalova.cz
Škodová Zuzanavychovatelkazuzana.skodova@zsskalova.cz

Aktuality - Školní družina

Děti z 1.B si rády hrají, lumpačí, občas i straší. Vždyť v listopadu se to nabízí, strašidla v družině.   ... číst více
Hana Mizerová | 28. 11. 2022
Musíme si pomáhat, být na sebe hodní a být kamarádi. To je jedno z našich nejdůležitějších hesel v družině 1.... číst více
Mirka Cirklová | 10. 11. 2022
Náš letošní Halloween se skládal z dlabání dýní, tvarování příšerek z těsta, z výroby strašidel, tajemných hradů, lampiček na svíčku... číst více
Mirka Cirklová | 30. 10. 2022
Družina si užila podzimní prázdniny. Jak? Ve středu vyrazila do Kamenářského domu, kde si s nadšením děti vyrobily máčenou svíčku... číst více
Mirka Cirklová | 30. 10. 2022
Strom je symbolem životní energie, růstu, vitality a stálosti. Jeden strom vyrobí kyslík na celý den pro 5 až 6... číst více
Mirka Cirklová | 25. 10. 2022
Družina v září opět uvítala roztomilé prvňáčky. 🙂 Hostili jsme nábory do zajímavých kroužků, jako je například Radiový orientační běh.... číst více
Mirka Cirklová | 03. 10. 2022