Školní družina

Informace o školní družině

Vážení rodiče,

od 4. 9. 2023 začne opět fungovat školní družina a školní klub. 
Ranní družina (klub) pro děti ze 3. a 4. tříd bude i nadále na budově Střední integrované školy a to od 6.30 hodin do 7.30 hodin. Zvoňte na č. 319. V pátek na č. 322.
 
Pro děti ze 2. a 5. tříd začne fungovat od 4.9. 2023 ranní družina a klub od 6.30 do 7.30 hodin na žluté budově ZŠ Alešova. Zvoňte na akvárium a od 7.00 také na klub.
 
S dětmi z prvních tříd počítáme v ranní družině od 5. 9. 2023 na žluté budově ZŠ Alešova od 6.30 do 7.30 hodin. Zvoňte na akvárium – prosklená třída.
 
Děti z prvních tříd budou mít v letošním školním roce odpolední družinu převážně až do 14.30 hodin na budově ZŠ Alešova (žlutá budova) ve své třídě. Detaily ještě upřesníme během září. Od 13.00 hodin do 14.30 hodin máme vycházku. Ze začátku určitě budeme chodit převážně na zahradu, aby byla družina snadno dostupná rodičům. Prosím respektujte čas vycházky a pokud to nebude nezbytně nutné, vyzvedávejte své dítě buď po obědě nebo až ve 14.30 hodin po vycházce. Pak se všechna oddělení  družin přemisťují na budovu Integrované školy. Tam družina funguje až do 16.30 hodin. Rozpis zvonků naleznete na vstupních dveřích (zezadu do budovy Integrované školy).
 
Odpolední klub funguje na ZŠ Alešova (žlutá budova) do 15.30 hodin. Pokud dítě nemůže odejít z klubu domů, přechází s paní vychovatelkou na budovu Integrované školy. Do 16 hodin zvoňte na č. 319 do 16.30 na č. 322. Ve čtvrtek od 15.30 do 16 hodin na 322 a od 16  hodin vždy na č. 322.
 
Pokud dítě odchází z družiny samo, má buď aktuální lísteček, že v daný den odchází z družiny či klubu samo a v kolik hodin a od této chvíle za něho přebíráte plnou zodpovědnost s podpisem rodiče nebo má toto trvale zapsané v  družinové kartě. Na vše se můžete zeptat také u svého vychovatele.
 
Přejeme úspěšný start do nového školního roku.
 

PLATBA DRUŽINY, DRUŽINOVÉHO KLUBU

Úplata za odpolední ŠD činí 150 Kč za každý měsíc. Celkem 1 500 Kč za školní rok. Vybírá se ve dvou částech. První část 600 Kč bude vybírána od začátku školního roku a musí být zaplacena do konce září. Druhá část 900 Kč bude vybírána od začátku ledna a musí být zaplacena do konce ledna. Částky nelze platit současně. Ranní družina je již v ceně odpolední družiny.

 Pokud žák navštěvuje pouze ranní družinu, musí to být uvedeno v přihlášce. Úplata za ranní družinu je 50 Kč za měsíc. Celkem 500 Kč za školní rok. Vybírá se ve dvou částech. První část  200 Kč bude vybírána od začátku školního roku a musí být zaplacena do konce září. Druhá část  300 Kč musí být zaplacena do konce ledna.

Úplatu pošle zákonný zástupce na číslo účtu ŠD 2600549442/2010. Variabilní symbol je rodné číslo žáka, do poznámky prosím napište jméno a příjmení dítěte. Hotově peníze nevybíráme, tak je prosím neposílejte ani po dětech. Děkujeme za pochopení.   

 Úplatu za ZÚDK stanovuje ředitel školy. Úplata za Zájmový útvar-družinový klub činí 300 kč za každý měsíc. Celkem 3 000 Kč. Vybírá se čtvrtletně. Částka 1200 Kč za září–prosinec musí být zaplacena do konce září. Částka 900 Kč za leden–březen musí být zaplacena do konce ledna. Částka 900 Kč za duben–červen musí být zaplacena do konce dubna. Žáci ZÚDK mohou navštěvovat i ranní ZÚDK.  Ten je již v ceně odpoledního ZÚDK.  Úplatu pošle zákonný zástupce  na číslo účtu ŠD: 2600549442/2010, variabilní symbol: rodné číslo žáka, do poznámky jméno a příjmení žáka-(důležité pro dohledávání). Hotově peníze nevybíráme. Prosím tedy neposílejte je ani po dětech.  Děkujeme za pochopení.

Kontakty

Příjmení a jménoFunkceE-mail
Bakešová Simonavychovatelka ZÚDKsimona.bakesova@zsskalova.cz
Cirklová Mirkavedoucí vychovatelkamirka.cirklova@zsskalova.cz
Melounová Evavychovatelkaeva.melounova@zsskalova.cz
Mizerová Hana, Mgr.vychovatelkahana.mizerova@zsskalova.cz
Ressler Alešvychovatelales.ressler@zsskalova.cz
Rojíková Věravychovatelkavera.rojikova@zsskalova.cz
Steinerová Aneta, Bc.vychovatelkaaneta.steinerova@zsskalova.cz

Aktuality - Školní družina

Prázdniny nám rychle utekly, ale svítí sluníčko, tak většinu času je družina 2.B venku. Měli jsme štěstí, potkali jsme na... číst více
Hana Mizerová | 12. 09. 2023
Naše družina poslední dobou tráví čas spíše venku, jelikož je krásné počasí a konečně teplo! Ale když občas začne pršet,... číst více
Aneta Steinerová | 23. 06. 2023
Protože máme moc rádi naše tatínky, tak jsme si v družinách připomněli, že mají tuto neděli svátek. Povídali jsme si... číst více
Mirka Cirklová | 20. 06. 2023
Družina si tradičně připomněla Den otevírání studánek, který připadá na 31. 5. Jedná se o starobylý zvyk, kdy dívky a... číst více
Mirka Cirklová | 04. 06. 2023
Květen byl plný legrace, her venku i v tělocvičně a především tvoření a malování přáníček pro maminky . Pojďte se... číst více
Hana Mizerová | 01. 06. 2023
Den matek v družině Minulý týden jsme si drobnými aktivitami připomněli Den matek. Děti se zamýšlely nad tím, co jejich... číst více
Eva Melounová | 17. 05. 2023