AKTUALITY

Objasnění názvu našeho ŠVP

Správce webu | 12.11.2013 | Nezařazené

Objasnění názvu našeho ŠVP

Název školního vzdělávacího programu „Škola pro udržitelný život“ je odrazem skutečnosti, kdy environmentální přístupy ve výuce a výchově žáků jsou jednou z priorit naší školy (viz blíže kap. 3).  Jsme si vědomi toho, že současný způsob života civilizace 21. století je neudržitelný, proto je třeba stále připomínat principy udržitelného rozvoje a tyto zásady předávat našim žákům, jejich rodičům, i široké veřejnosti.

Naše škola je navíc držitelem nejvyššího ocenění na poli environmentálního vzdělávání v republice „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. Chceme učit naše žáky zajímat se nejen o problémy regionálního charakteru, ale i o globální a celospolečenské.

Dovolujeme si tvrdit, že na poli environmentální výuky a vzdělávání jsme „jedničkou“ mezi školami v Turnově. Velkou podporu máme především v našich učitelích – odbornících na environmentální výchovu, ale taktéž s námi spolupracujících organizacích a institucích na různých regionálních úrovních.