AKTUALITY

Ekologická výchova

Správce webu | 13.11.2013 | Nezařazené

      Ekologická výchova

Projekt recyklohraní

Jsme školou udržitelného života

Na sklonku roku 2005 přivezli zástupci školy z valné hromady Klubu ekologické výchovy, která se konala na MŠMT v Praze, nejvyšší možné ocenění v oblasti ekologické výchovy a výchovy k udržitelnému životu titul :

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA 1. STUPNĚ

Do soutěže se škola přihlásila po dlouholetých zkušenostech na poli ekologické výchovy jako aktivní člen KEV (klub ekologické výchovy), věrna svým tradicím a nadšení většiny pedagogů a podpoře vedení školy, pro které je ekologická výchova jednou z priorit. Čestného ocenění dosáhla naše škola v klání mezi zhruba 80 školami z celé České republiky a stala se jedinou školou Libereckého kraje, která získala ocenění 1. stupně. Dostali jsme se tak po bok takových velikánů mezi školami, jako jsou tradičně školy z Moravy a Prahy. 

Podle jakých pravidel probíhalo hodnocení? Škola musí být aktivním členem KEV, škola pracuje podle ročního plánu ekologické výchovy, škola věnuje pozornost přípravě a dalšímu vzdělávání svých pedagogů, škola se účastní ekologicky zaměřených akcí a soutěží, škola vyvíjí aktivitu v ekologické výchově i ve vztahu k okolí – k rodičům, veřejnosti a partnerským institucím, škola řeší ekologické projekty. V posledním období svou aktivitu škola předvedla aktivní účastí v rámci ekologického setkání pedagogů z celé ČR v Sedmihorkách, škola byla taktéž pilotní školou projektu UNESCO, aktivně spolupracuje s Odborem životního prostředí MěÚ v Turnově, účastní se mezinárodních výměnných setkání mladých ekologů apod. Další desítky ekologických akcí a aktivit dokládá naše kronika ekologických akcí. 

Čestný titul „Škola udržitelného života 1. stupně“ byl slavnostně naší škole propůjčen na období tří let, kdy po jejich uplynutí bude třeba titul obhájit, a to jistě zavazuje nejen naše pedagogy, ale i naše žáky. 

A tak jsme z předvánoční Prahy roku 2005 do Turnova přivezli nečekané prvenství. Dík patří všem našim žákům a pedagogům, kteří to myslí s ekologickou výchovou vážně a také i mladým absolventům vysokých škol, kteří převzali v ekologických aktivitách pomyslný „štafetový kolík“ a přinesli nové nápady do našich učitelských řad. 

Jednání na MŠMT v Praze se za ZŠ Skálova účastnil zástupce ředitele Mgr. Roman Mareš  a koordinátorka
EVVO na škole Mgr. Zuzana Šéfrová, vyučující zeměpis a přírodopis.