AKTUALITY

Keramická dílna

Správce webu | 13.11.2013 | Nezařazené

Keramická dílna

 

Keramická dílna vznikla v roce 1996, respektive byl založen výtvarný seminář se zamě-řením na keramiku. Protože chyběly prostory, výuka probíhala ve třídě a byla zaměřena na kresbu, malbu, grafiku, práci s materiálem. V roce 1997 se uvolnily prostory v suterénu a tak započala činnost samotné dílny. Zpočátku výuka probíhala společně se šitím, kdy třída byla částečně přepažena. Od nového školního roku 1997 – 1998 dostává třída svou novou podobu. Na zem je položena nová dlažba, kupují se regály na odkládání keramiky, pracovní stoly, první hrnčířský kruh. Stěny se zaplňují keramickými výrobky. Zpočátku dílnu navštěvuje asi 60 – 80 žáků. Tento počet postupně narůstá. V posledních letech pracuje v dílně většinou 10 skupin po 14 žácích. Narůstající počet žáků si vyžádal i novou větší pec. Keramice se několikrát do roka věnují i žáci na I. stupni v rámci nadstavbové výtvarné výchovy. Dílna se může pochlubit slušným zařízením : 2 pece, 2 hrnčířské kruhy, 3 pracovní stoly, samostatná lavice pro každého žáka, prostorné regály na odkládání a sušení výrobků.Co se týče pomůcek, najdeme zde vše potřebné na modelování – špachtle, pravítka, válečky, nožíky, dále pomůcky na glazování i na práci s různými materiály.

 

 

Dílna má 4 umyvadla. Ve vestavěných skříňkách si můžeme prohlédnout výrobky z minulých let. Práci v dílně se věnují žáci od 5. třídy, ale jak již bylo zmíněno, i mladší děti si zkusí práci s hlínou. V páté a šesté třídě je výtvarný seminář nepovinný. Od sedmé třídy si jej žáci volí v rámci nabídky povinně volitelných (nadstavbových) předmětů. Někteří projdou celým pětiletým cyklem. Za tuto dobu se naučí základním technikám, ke kterým patří modelování z volné ruky – hlavy, postavy, zvířat, přírodniny – figurativní, nefigurativní – abstrakce, stavění šňůrkovou technikou, práce z plátu – plošná – reliéfy, sgrafita atd., práce z plátu prostorové – dózy, vázy, konvice společně vytvářejí větší práce – objekty. Z dekorativních technik se žáci učí glazování, malbu do syrové glazury, rytí, plastické zdobení, engobování, zatírání oxidů a další kombinované techniky. Práci s hlínou kombinují i s přírodními materiály – se dřevem, bambusem, režnými provázky, apod. Technikám se naučí postupně od nejjednodušších až po ty složité. U mladších žáků je kladen větší důraz na fantazii, tvůrčí schopnosti, u starších žáků i na zvládnutí různých technik..

 

 

Kromě tematicky zaměřených hodin mají žáci dvakrát do roka hodinu „volnou“, kde si sami vyberou techniku i práci. Průběžně se žáci seznamují s točením na hrnčířském kruhu a dílna se může pochlubit nejedním hrnečkem vyrobeným žáky.Každý rok se dílna věnuje přípravě žáků na umělecké školy. Modeluje se, řeže za sádry, vše podle zaměření talentových zkoušek. Za jeden školní rok vyrobí každý žák 6 až 10 výrobků, záleží na velikosti a náročnosti. Kromě jednoho výrobku si vše odnesou domů. Dílna se zúčastnila výtvarné soutěže „NISA SCHOLA“ v Liberci, kde objekty v podobě Trosek, Ještědu, Valečova, Humprechtu, Valdštejna měly na výstavě velký ohlas. V průběhu školního roku si dílna pořádá soutěže v rámci každé skupiny žáků, vždy o keramickou cenu. Každý rok na rozloučenou si žáci 9. ročníku odnášejí výrobek točený na kruhu (hrnek, kalich) věnovaný dílnou. Dílna také požádá každoročně dvě školní výstavy – vánoční s vlastními vyrobenými betlémy a závěrečnou výstavu v červnu. Výtvarný seminář je zaměřen tak, aby rozvíjel nejen talent výtvarně nadaných žáků, ale aby poskytoval také radost všem ostatním, kteří jsou schopni tvořit a ne jen konzumovat.

L. Patka