AKTUALITY

Objednávka obědů

Správce webu | 13.11.2013 | Nezařazené

Objednávky obědů po internetu

Vážení strávníci, 

Vaše školní jídelna pro vás připravila nový a moderní systém přihlašování a objednávání stravy po internetu. K využívání této služby můžete použít libovolný počítač s přístupem na internet. Adresa pro objednávání je www.strava.cz. Zde zadáte volbu „přihlášení strávníka“ a vyplníte přiložené přihlašovací údaje, přiložené k tomuto letáku. Pak zadáte volbu „objednání stravy“ . Poté se na obrazovce objeví menu na určité časové období a vy můžete prostým kliknutím myší přeobjednávat, popř. odhlašovat obědy. Poté je nutné zadat volbu„odeslat“ , jinak bude objednávka brána jako cvičná. Objednávat můžete na celé časové období, které se vám zobrazí, čehož mohou s výhodou využívat zejména strávníci, kteří se nestravují každý den a nemohou tedy den předem navolit oběd ve snímači v jídelně. 

Internetová uzávěrka objednávání na další den je vždy ve 13:30 hod

Upozornění: systém hlídá stav konta strávníka a nepovolí, abyste se svojí objednávkou dostali do minusového stavu konta ve stravovacím zařízení. Takovéto objednávky nejsou akceptovány. Více informací se dozvíte v sekci„ nápověda“ na výše uvedeném serveru. 

V případě potíží s objednáváním kontaktujte prosím kancelář naší školní jídelny, tel. č. 481321795

Službu objednávání internetem nabízíme zatím jen pro strávníky ve Skálově ulici. Zprovoznění této služby pro strávníky v Alešově ulici plánujeme po provedení nutných technologických úprav prostoru výdejny. Plánovaný termín realizace je září 2010. Věříme, že tato novinka přispěje ke zvýšení vašeho komfortu při využívání našich stravovacích služeb. 

Objednávka stravy: OBJEDNÁVKA