AKTUALITY

Odhlašování obědů

Správce webu | 13.11.2013 | Nezařazené

Odhlašování obědů

 

V případě předpokládané nepřítomnosti žáka jsou rodiče povinni obědy odhlásit, neboť žáci a studenti mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy jsou účastni školního vyučování. Odhlášky jsou přijímány po telefonu, a to vždy nejpozději do 7:30 hod. daného dne, popř., pro strávníky ze Skálovy ulice též po internetu, a to do 13:30 hod. dne předchozího. Pokud strávník nestihne první den nemoci oběd odhlásit, je oprávněn si jej vyzvednout v době výdeje obědů do vlastní přinesené nádoby.