AKTUALITY

Způsob platby

Správce webu | 13.11.2013 | Nezařazené

Způsob platby

Placení obědů je možno provádět následujícími způsoby: 

Inkasem ze sporožirového účtu, vedeného u České spořitelny, a.s. 
Strávník si ve svém peněžním ústavu zřídí souhlas s inkasem na náš sběrný účet číslo 101092071 a fotokopii tohoto souhlasu odevzdá v kanceláři ŠJ. Strávník uhradí pouze přihlášenou stravu za předchozí měsíc ( např. v říjnu zaplatí stravu za září ). Na začátku stravování bude z účtu stržena záloha 350, resp. 400 Kč, a to proto, aby se jídelna vzhledem k doplatkovému způsobu placení nedostala do finančního schodku. Po ukončení stravování bude provedeno vyúčtování a přeplatek bude vrácen na účet plátce. 

Z účtu u jiného peněžního ústavu 
Bude zřízen trvalý příkaz k úhradě na částku 600 Kč s měsíční frekvencí a to tak, aby platba došla na účet školní jídelny nejpozději do 25. dne předchozího měsíce a fotokopii tohoto příkazu odevzdá v kanceláři školní jídelny. Číslo příjemce školní jídelny je v tomto případě 261464225/0300 a jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo strávníka bez mezer a lomítka. Vyúčtování měsíčních záloh se provádí jedenkrát ročně, zpravidla v době letních prázdnin. 

Platba hotově 
Strávník hradí skutečnou cenu přihlášených obědů, sníženou o případný přeplatek z minulého období. Placení obědů se provádí vždy posledních 14 dní v měsíci na měsíc následující.