AKTUALITY

Aktuality

Správce webu | 14.11.2013 | SRPŠ

Aktuality SRPŠ

Výše příspěvku na SRPŠ pro šk. rok 2015/2016 je navržen ve výši 200 Kč na žáka a 350 Kč pro sourozence nebo děti žijící ve společné domácnosti. Tyto příspěvky je možné platit i převodem na účet SRPŠ, 107-8970080247/0100. Variabilním symbolem bude rodné číslo dítěte, do poznámky napište jméno dítěte. V případě platby za sourozence nebo děti žijící ve společné domácnosti bude variabilním symbolem rodné číslo nejstaršího z nich, do poznámky napište jména všech dětí. Platbu je nutné prokázat třídním učitelům výpisem z účtu.

 

Dopis ředitele školy se žádostí o sponzorský dar. DAROVACÍ SMLOUVA.

SRPŠ žádá o zřízení dohledu při dopravní špičce na přechodu v Nádražní ulici (u Billy), žádost a petice.