AKTUALITY

Užitečné kontakty a odkazy

Správce webu | 22.11.2013 | Nezařazené

         zajišťuje vyšetření žáků s problémy učení, chování, při volbě dalšího studia, …

         pomoc při výběru středních škol, informace o povoláních, informace
o zaměstnanosti v našem regionu, …

         spolupráce s nadanými žáky, s žáky ohroženými předčasným odchodem ze školy, školní psycholog, odborné přednášky pro pedagogy, …

         testy pro žáky k příjímacím zkouškám

         úplná vzdělávací nabídka všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.