AKTUALITY

Projekt Modernizace výuky na ZŠ Turnov Skálova je u konce

Správce webu | 15.12.2013 | Nezařazené

{phocagallery view=category|categoryid=32|imageid=224|enableswitch=1|type=2}

 

 

 

 

ZŠ Skálova byla od roku 2011 nositelem projektu Modernizace výuky na ZŠ Turnov Skálova. „V současné době je velmi důležité držet krok se světem. Žáci musí být do světa práce vybaveni nejenom dobrými jazykovými znalostmi a znalostmi informačních technologií, ale stále více se dostává do popředí například i rozvoj čtenářské gramotnosti či schopnost pracovat v týmu a respektovat jeden druhého,“ sdělil po ukončení projektu ředitel školy Mgr. Michal Loukota.

 

Na všechny tyto oblasti byl projekt zaměřen. Na škole byly nainstalovány dataprojektory a nové interaktivní tabule, nakoupeny a vytvořeny nové digitální učební materiály. „V rámci projektu proběhla školení i pro pedagogy – byli vyškoleni v rozvoji počítačové gramotnosti, taktéž v metodách a formách výuky čtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti,“ říká Loukota a dodává: „Výuka čtenářské gramotnosti následně probíhala v 5. ročnících. Dva pedagogové absolvovali kurz anglického jazyka na Maltě, odkud přivezli řadu nových didaktických poznatků a kontaktů nejenom na české učitele.“

V pozadí nezůstal ani přístup k dětem se specifickými potřebami učení, kdy speciální pedagog působil přímo na škole a měl tedy možnost pracovat a být se žáky v každodenním styku.  Důležitou součástí projektu byla také prevence sociálně patologických jevů, kdy na škole proběhly programy na řešení těchto jevů přímo v prostředí třídy.

„Věřím, že dopad projektu pocítili v prostředí školy pedagogové i žáci a že nakročený trend – jít s dobou v různých novějších oborech – bude na naší škole i nadále pokračovat,“ doufá Loukota.

Za ZŠ Skálova

Jana Pekařová

{phocagallery view=category|categoryid=13|limitstart=0|limitcount=2}

{phocagallery view=category|categoryid=32|imageid=228}