AKTUALITY

Návštěva Úřadu práce Semily žáky 9. tříd

Správce webu | 2.1.2014 | Výchovný poradce

Ve dnech 10. a 11. září 2013 navštívili žáci 9. tříd spolu se svými třídními učiteli Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Semilech.

Vedoucí střediska Věra Jetelová žáky seznámila s problematikou volby budoucího povolání, nabídkou studijních oborů a učebních oborů, typů středních škol a učilišť a upozornila je na nároky, které jsou kladeny na uchazeče během studia v daných oborech.

Po přednášce si žáci samostatně vyhledávali informace o profesích v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší republice. Žáci využili možnosti testování svých schopností, dovedností a předpokladů na počítačích střediska a výsledky testu si odnesli domů.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru střední školy a svého povolání.