AKTUALITY

Pracovní dílna v areálu Sklostroje Turnov

Správce webu | 2.1.2014 | Výchovný poradce

Ve čtvrtek 10. října 2013 měli žáci 9. tříd neobvyklý školní den. Vedení OA, HŠ a SOŠ Turnov pro ně uspořádalo akci s názvem Pracovní dílna. Jejím smyslem bylo seznámit žáky devátých tříd s náplní učebních oborů se strojírenským zaměřením a prakticky si vyzkoušet zpracování kovů v odloučeném pracovišti v areálu Sklostroje Turnov.

            Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Jejich úkolem bylo vyrobit svícen. Každá skupina pracovala pod vedením mistra odborného výcviku. Chlapci si vyzkoušeli základní práce s kovem – stříhání plechu, pilování, vrtání, ohýbání, rytí, vyklepávání a další ruční odborné činnosti.

            Po třech hodinách odevzdali své výrobky mistrům k posouzení a šli se seznámit s počítačem řízeným obráběcím strojem (CNC).  Po ukončení exkurze se dozvěděli výsledky hodnocení svých výtvorů. Autoři tří nejlepších výrobků byli odměněni hodnotnými dárky.

            Na závěr učitelé odborného výcviku chlapce pochválili za jejich chování, pracovitost a šikovnost. Řekli, že by se s nimi velmi rádi od nového školního roku 2014 / 2015 setkávali pravidelně jako se svými žáky.

            Klukům se takovýto školní den líbil a domů si odnášeli své výrobky, výhry, dárky v podobě soustružených těžítek a hlavně nově nabyté zkušenosti.