AKTUALITY

PŘEHLED AKCÍ PRO VOLBU STUDIA

Správce webu | 7.1.2014 | Nezařazené

Malý průvodce na cestě z „devítky“ do „prváku“

 

Milý „deváťáku“!

Během docházky do deváté třídy se musíš rozhodnout, jakým směrem vykročíš ze základní školy. Musíš si vybrat další školu – střední. Vybíráš si, čím se budeš zabývat, co budeš studovat. A to nejen v dalších třech, čtyřech letech. Vybíráš si, jaký bude celý Tvůj život.

 Proto je pro Tebe a Tvé spolužáky připravená řada akcí.

 

Ale pozor! Toto je pouze nabídka. Jsi to především ty, kdo rozhoduje, čeho využije a o jehož budoucnosti se rozhoduje.

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ

 

Øseznámení s celoročním programem výchovnou poradkyní J. Dvořákovou (VP)

 

Ønávštěva ÚŘADU PRÁCE V SEMILECH – Střediska pro volbu povolání 11. 9. 2013. Vedoucí oddělení V. Jetelová tě seznámí s nejpodrobnější nabídkou studijních i učebních oborů, nabídne ti přehled všech informačních letáků a okopíruje je, v jejich počítačovém programu si můžeš udělat základní test studijních předpokladů a směru zaměření.

 

Økatalog ATLAS ŠKOL – přehled všech škol Libereckého kraje v tištěné nebo elektronické podobě pro každého žáka

 

Øanketa PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED ZÁJMU – smyslem tohoto dotazníku je získání základní informace pro výchovnou poradkyni J. Dvořákovou; podle odpovědí budou žáci v dalších měsících vybíráni a zváni k setkání se zástupci středních škol, exkurzím do škol,….

 

 

 

 

 

ŘÍJEN

 

Ønávštěva burzy škol EDUCA LIBEREC 2013 v Tipsport Aréně v Liberci; přehlídka škol Libereckého kraje, řada doprovodných programů, možnost zakoupení výrobků žáků učebních a studijních oborů, doprava bude hrazena z dotace Krajského úřadu Liberec  

 

ØSETKÁNÍ RODIČŮ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL TURNOVSKA; zajišťuje J. Dvořáková, akce proběhne v jídelně školy a třídách v přízemí naší školy, zástupci středních škol budou vybráni a pozváni na základě výsledků ankety

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

Ønávštěva BURZY STŘEDNÍCH ŠKOL v Turnově; pořadatelem je Úřadu práce v Semilech, počtem představujících se škol odpovídá Educe Liberec

 

Ønabídka a zajištění profi a psychotestů pro nerozhodné a váhající žáky

 

ØPŘIHLÁŠKA KE STUDIU na střední školy s talentovými zkouškami – rozdání J. Dvořákovou, vyplnění rodiči a podání na střední školu

 

 

 

 

 

PROSINEC

 

ØEXKURZE do škol, učilišť, závodů – závisí to na zájmu žáků o studium a na nabídce středních škol

 

ØDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – vybírají si žáci na základě nabídky

 

 

 

 

 

LEDEN

 

ØPŘIHLÁŠKY KE STUDIU – rozdání žákům, vysvětlení vyplňování a informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách VP J. Dvořákovou

 

ØSETKÁNÍ VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ S RODIČI – VP vysvětlí rodičům proces přijímání ke studiu, význam zápisového lístku, odvolání proti nepřijetí ke studiu

 

ØKLASIFIKACE 1. POLOLETÍ – velmi důležitá, známky u řady škol hrají velkou roli při přijímání ke studiu

 

ØPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – na střední školy s talentovou zkouškou

 

 

 

 

 

ÚNOR

 

ØPŘIHLÁŠKY KE STUDIU – rodiče žáků vyplní přihlášky ke studiu, žáci je přinesou do školy VP J. Dvořákové ke kontrole a potom TU, který je doplní známkami razítkem školy a zajistí podpis ředitele školy

 

ØPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO – zajišťuje společnost Scio pro zájemce, zajišťuje si každý sám přes internet, http://www.scio.cz/

 

 

 

 

 

BŘEZEN

 

ØPŘIHLÁŠKY KE STUDIU – každý žák (rodič) donese, pošle přihlášky ke studiu do 15. 3. 2012 do středních škol

 

ØZÁPISOVÝ LÍSTEK – tento doklad musí mít každý žák, který chce jít do střední školy, dostane jej od svého třídního učitele ke konci března

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN

 

ØPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – z každé oslovené střední školy dostane žáka pozvání k přijímacímu řízení nebo vykonání přijímacích zkoušek, žák ji vykoná a rodiče dostanou informaci o přijetí, nepřijetí ke studiu

 

 

 

 

 

KVĚTEN

 

ØPŘIJAT KE STUDIU – žák donese, pošle do střední školy Zápisový lístek …. a má po starostech

 

ØNEPŘIJAT KE STUDIU – žák (rodiče) napíše odvolání proti nepřijetí a čeká na odpověď; je-li přijat, donese, pošle do střední školy Zápisový lístek ….. a má po starostech

 

není-li přijat, podá si novou přihlášku ke studiu

 

 

 

 

 

ČERVEN

 

ØDokončení procesu přijímání ke studiu

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ – ČERVEN

 

ØDESKY S INFORMACEMI – každý třídní učitel má desky s informačními letáky, které jsou VP J. Dvořákovou průběžně doplňovány

 

ØKONZULTACE PRO RODIČE, ŽÁKY – kdykoliv, kdy potřebují poradit

 

ØNÁSTĚNKA VÝCHOVNÝ PORADCE INFORMUJE – v přízemí školy s aktualitami

 

ØELEKTRONICKÉ INFORMACE – každá střední škola má své webové stránky, na kterých uvádí vše o své škole, studiu na ní, informace pro uchazeče,….

 

ØPOMOC ODBORNÍKŮ – lze zajistit konzultaci u odborníků lékařů, psychologů PPP, VC Turnov

 

 

 

31. 6. HURÁ! PRÁZDNINY!

 

         ŠKOLO, AHOJ!