AKTUALITY

Žáci ZŠ Skálova se vzdělávají nad rámec školy

Správce webu | 27.5.2014 | Výchovný poradce

Žáci ZŠ Skálova mají možnost rozvíjet své nadaní, zájem a dovednosti na kurzech a workshopech nabízených Vzdělávacím centrum Turnov, o.p.s.

I v letošním školním roce byly žákům školy nabídnuty poutavé obory, ve kterých si prohloubili své znalosti k problematice, která je zajímá.

„Myslím si, že nabídka programů byla bohatá,“ říká výchovná poradkyně školy Jarmila Dvořáková, „žáci si mohli vybrat jak technické, tak přírodovědné či humanitní obory.“

Absolventka workshopu Tvůrčí psaní Linda Boleslavová přivítala nabídku účasti s radostí a ocenila získání další motivace pro svoji tvůrčí činnost: „Workshopy nebyly o biflování, ale vše probíhalo prakticky – psali jsme vlastní texty, učili se, jak mluvit před ostatními. Do dalšího života zkušenosti získané od lektorky určitě využiji.“

Žákům 8. a 9. třídy byl také Vzdělávacím centrem Turnov nabídnutý Automotive workshop, kterého se účastní 6 žáků naší školy. Žáci se seznamují s celým procesem výroby aut, od prvotního nákresu po logistiku. Součástí jsou i exkurze do různých částí výrobních závodů. Poslední setkání se uskuteční na konci května.

„Škola se neustále snaží žáky podporovat v jejich zájmech a vyhledávat pro ně kurzy a workshopy, které odpovídají jejich konkrétnímu zaměření,“ doplňuje ředitel školy Michal Loukota.

Za ZŠ Skálova

Jana Pekařová