AKTUALITY

Kam naši deváťáci odcházejí?

Správce webu | 10.6.2014 | Výchovný poradce

Deváté třídy navštěvuje 75 žáků. Ti si podali 140 přihlášek ke studiu. Přihlášky zaslali do 39 různých škol celé republiky a v nich si zvolili 75 oborů.  Ze 140 podaných přihlášek byli žáci přijati ke studiu 121krát. Téměř každý žák si mohl vybírat ze dvou přijetí ke studiu. Do učebních oborů odevzdalo Zápisové lístky a nastoupí 13 žáků ze 75, t.j. 17,33% žáků 9. tříd. Většina 62 žáků, což je 82,67% žáků 9. tříd bude pokračovat ve studiu ve studijních oborech. Jedná se o největší počet žáků přijatých do studijních oborů za poslední roky.  Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu. 

Do víceletého gymnázia odcházejí z pátých tříd 4 žáci.

Výsledek přijímacího řízení 2013/2014

typ školy

podané přihlášky

přijatí ke studiu

odevzdané zápisové lístky

% žáků

9. tříd

Gymnázium

22

16

9

12,00

Obchodní akademie a hotelové školy

30

25

13

17,33

Střední průmyslové školy

22

18

11

14,67

Střední zdravotnické a veterinární školy

16

16

11

14,67

Střední umělecké školy

4

4

4

5,33

Další studijní obory

23

19

14

18,67

Učební obory

23

23

13

17,33

Celkem

140

121

75

100,00