AKTUALITY

Projekty v rámci výzvy 56

Michal Loukota | 11.7.2015 | Projekty

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se ZŠ Skálova zapojila do Výzvy č. 56. Žádost byla MŠMT schválena a ZŠ se tímto bude účastnit tří šablon:

1) Čtenářské dílny

  • tato aktivita bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • přidělené finanční prostředky škola využije pro zavedení Čtenářských dílen ve čtyřech ročnících
  • podmínkou realizace je nákup min. 200 kusů knih v papírové podobě (nikoliv učebnic)

2) Zahraniční jazykové kurzy pro učitele ZŠ

  • cílem je zlepšení jazykových a metodických kompetencí pedagogů, které jsou následně využitelné ve výuce
  • přidělené finanční prostředky jsou určeny pro výjezdy dvou  učitelů na kurzy zaměřené na didaktickou průpravu anglického jazyka ve Velké Británii a německého jazyka v Německu

3) Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty pro žáky

  • pobyty mají za úkol zlepšit jazykové kompetence žáků a prohloubit jejich znalosti o zemích EU
  • finanční prostředky umožní pobyt min. 40 žáků na dvou jazykově-vzdělávacích kurzech – v Německu a Jižní Anglii