AKTUALITY

Výzva č. 57

Michal Loukota | 12.10.2015 | Projekty

Škola se zapojila do Výzvy č. 57, která je vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OPVK.

Šablona č. 1 a č. 2 jsou zaměřeny na Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a na Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Tento projekt reaguje mimo jiné na ubývání možností pro rozvoj technických dovedností žáků. Proto byly vytipovány jako prioritní školní dílny umožňující práci s dřevem, kovem a plasty. Hlavním přínosem pro školu bude vybavení školních dílen novými nástroji a pomůckami pro žáky.