AKTUALITY

Přijímací řízení 2016/2017

Správce webu | 14.10.2015 | Výchovný poradce

Žáci 9. tříd začínají pomalu zvažovat, jaká bude jejich další cesta. Na stránkách www.edulk.cz se již objevil průvodce přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

PŘIHLÁŠKY

– možnost podat 2 přihlášky, formuláře obdrží žák ve škole, přihlášku odevzdává každý na zvolenou střední školu

KRITÉRIA PŘIJ. ŘÍZENÍ, POČTY PŘIJÍMANÝCH, TERMÍNY

– vše stanovuje ředitel dané školy, tyto informace musí vložit na stránky školy nejpozději do konce ledna 2016 (u škol s talentovou zkouškou do konce října 2015), hodnotí se výsledky ze základní školy, může se přihlížet k výsledkům z olympiád, k dalším vědomostem žáků, ve všech oborech s maturitou budou probíhat testování pomocí srovnávacích testů

VÝSLEDKY

– hodnocení musí být školou zveřejněno do 3 pracovních dnů, do dalších 3 pracovních dnů je možno podat odvolání, pokud se žák rozhodne pro danou střední školu, odevzdá na ní zápisový lístek

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

-potvrzuje školu, kterou si žák vybral, odevzdává pouze jeden, žáci jej získají od ředitelství základní školy, zápisový lístek musí být odevzdán do 10 pracovních dnů na vybrané střední škole

TERMÍNY

– do 31. ledna 2016 – stanovení přijímacího řízení, počet přijímaných (TZ – školy, ve kterých probíhají talentové zkoušky do 30. 10. 2015)

– 15. března 2016 – odevzdání přihlášek (TZ – do 30. listopadu)

– 15. dubna 2016 (čtyřleté obory), 18. dubna 2016 (gymnázia) – konání přijímacích zkoušek – 1. kolo

– od 22. dubna do 30. dubna 2016 konání přijímacích zkoušek – 1. kolo – termín stanoví ředitel

Na portálu www.edulk.cz, kde také najdete seznam škol v našem kraji a další informace, které by vás mohly zajímat.

Chtěli byste si návod na přijímací zkoušky přečíst v komiksové podobě? Není problém! Najdete ho tady! 

Zde najdete podrobný návod i komiksovou podobu přijímacích zkoušek.