AKTUALITY

Den Země v mnoha podobách

Jana Pekařová | 19.4.2016 | Ekologické praktikum, Metodik prevence

Naše škola oslavila Den Země ve velkém stylu – uskutečnilo se několik zajímavých akcí, každá třída si přišla na své.

Žáci prvního stupně přišli do Rývových sadů, kde pro ně třídy 8.A a 6.B připravily spoustu soutěžních úkolů týkajících se životního prostředí, ale také si s pomocí nevidomé Elišky z 8. třídy vyzkoušeli číst Braillovo písmo.

5.B vyrazila prozkoumat nedávno otevřený Dům přírody a 7.A zase vyšla sbírat odpadky. Sami se ve fotogalerii podívejte, co žáci našli a co z odpadků vytvořili!

Ve škole se zatím odehrála celoškolní hra Vodouch, ve které ostatní třídy ve skupinách plnily různé úkoly týkající se vody. Žáci filtrovali, zkoumali čistotu vody, zjišťovali její průtoky na vodních tocích…

Den Země jsme si všichni velmi užili!