AKTUALITY

„Hejného“ žáci uspěli při přijímacích zkouškách na gymnázium

Jana Pekařová | 29.4.2016 | Matematika

Hejného metoda matematika vyučovaná na Turnovsku v ZŠ Skálova a v ZŠ Mírová pod Kozákovem pomohla 11 žákům 5. tříd uspět při přijímacích zkouškách na Gymnázium v Turnově.

Tuto metodu, která neizoluje matematické zákonitosti, staví na diskuzi mezi žáky, podporuje jednotlivce a jejich předpoklady a motivuje žáka při studiu i jiných předmětů, využívají na těchto dvou základních školách již přes 8 let a její zařazení do výuky přineslo ovoce i v dalších předmětech.

„Tato metoda, která naše žáky velmi baví, učí žáky diskutovat, respektovat názory druhých, spolupracovat v týmu – a všechny tyto dovednosti využívají žáci nejenom v ostatních předmětech, ale především v životě,“ popisuje ředitelka ZŠ Mírová pod Kozákovem Edita Vondrová a ředitel ZŠ Skálova Michal Loukota dodává: „Na metodě nejvíce oceňuji, že u žáků rozvíjí logické myšlení, představivost a učí je spolupráci. Tedy to, co budou v životě opravdu potřebovat.“

Ze ZŠ Skálova uspělo při přijímacích zkouškách 7 žáků z 12 přihlášených, v Mírové pod Kozákovem byli letos dokonce 100 % úspěšní, jelikož Gymnázium Turnov přijalo všechny 4 přihlášené žáky.

„Přestože jsou zatím mnozí k této metodě nedůvěřiví, na našich základních školách budeme ve výuce touto metodou pokračovat, neboť nám přináší úspěch nejen v podobě značného počtu přijatých žáků na gymnázium, ale především proto, že vidíme její přínos pro budoucnost našich žáků. Metoda učí žáky myslet a učivu rozumět, ne pouze memorovat bez porozumění,“ shodují se Edita Vondrová a Michal Loukota.

Všem přijatým žákům přejeme, ať se jim v nové škole líbí a ať si naplní své touhy a sny.

Stavby z krychlí (2)   Geometrie - 3. ročník (2)   Krokování (2)