AKTUALITY

U jarní Jizery

Petra Jágrová | 3.5.2016 | 7. B, Ekologické praktikum, Přírodopis

Rozhodli jsme se, že půjdeme pozorovat přírodu do přírody, konkrétně prozkoumáme oblast kolem náhonu od elektrárny k mostu v Dolánkách. Děti dostaly pátrací úlohy: Všímali jsme si stromů, které lemují břeh náhonu, zjišťovali jsme, které stromy kvetou, které mají jehnědy, soutěžili jsme, kdo nalezne nejvíce kvetoucích rostlin, a říkali jsme si jejich názvy. Potkali jsme i několik živočichů – z těch nejmenších bruslařku, mrtvého rejska, viděli jsme veverku, strakapouda a na břehu Jizery stát volavku. Cílem bylo strávit pěkný den venku v přírodě, udělat něco pro své zdraví i povědomí o tom, co kolem nás roste a běhá.