AKTUALITY

Do Mělníka! Výlet 5. tříd

Jana Pekařová | 17.6.2016 | 5. A, 5. B

Ve středu 15. června se obě páté třídy vydaly na celodenní výlet. V Mělníku viděly soutok Labe s Vltavou, bály se v místní konstnici a v mělnickém kostele vyslechly varhanní koncert. V muzeu zhlédly výstavu kočárků a dětských vozítek a seznámily se s různými řemesly. Odpoledne vystoupaly na horu Říp, kde je průvodce poutavě seznámil s historií. Den se povedl a všichni si odvezli mnoho zážitků.