AKTUALITY

Hejného matematika pro rodiče

Jana Pekařová | 28.6.2016 | Matematika

Po prázdninách se těšíme na nové žáky! A jedna třída šesťáků bude „matematická“…zde se budou žáci učit dle metody pana Hejného! Těší nás, že zájem byl větší než jsme mohli uspokojit, proto navíc ještě jedna třída šesťáků prvky Hejného metody do výuky matematiky zařadí…
Pro rodiče, kteří se s touto metodou ještě nesetkali či se o ní chtějí dozvědět více, je připraven krátký seznamovací kurz…

Rodiče, podívejte se…