AKTUALITY

Rozloučení s 9. třídami

Jana Pekařová | 30.6.2016 | 9. A, 9. B

Poslední den letošího roku jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Před samotným předáváním vysvědčení ve třídách proběhlo setkání na školní zahradě, kde byly žákům devátých tříd předány upomínkové listy a některým i odměny za jejich působení u nás na škole. Zároveň dvěma vybraným žákům předali dárky zástupci Spolku rodáků a přátel Turnova.

Přejeme všem deváťákům hodně štěstí, ať se jim v další cestě životem daří!