AKTUALITY

6.B u velvyslanců v Jizerských horách

Ivana Procházková | 30.9.2016 | 6. B, Výchova k občanství

Jizerskohorští velvyslanci

…je název výukového programu, na který se vydala třída 6.B ve čtvrtek 22. září.

Z Liberce – Harcova nás provázel po lesních cestách lektor ze Společnosti přátel přírody.  V úvodu přečetl příběh „ze starých Jizerek“. Dále jsme postupovali terénem a plnili různé úkoly. Sledovali jsme zastoupení jednotlivých druhů dřevin v lese, lovili bezobratlé živočichy, hledali pobytová znamení, seznamovali se s přírodními zákonitostmi. Na závěr jsme se podívali do lesní školky.

Užili jsme si pěkný slunečný den a dozvěděli se spoustu zajímavostí.