AKTUALITY

ZŠ Skálova otevírá nový školní klub

Michal Loukota | 6.10.2016 | Volnočasový klub

Žáci a učitelé ZŠ Skálova se dočkali! Po prázdninovém budování byl ve čtvrtek 6. října otevřen školní klub.

Moderní úprava, barvy, odpočinkové patro s vaky, spousta nových knížek, dataprojektor – prostředí jako stvořené pro výuku, čtení, relaxaci.

“Jsme rádi, že se náš záměr stal realitou,” prozradil ředitel školy Michal Loukota, “prostory budou využity mnoha směry – učitelé mají možnost vyučovat v klubu netradičními metodami, zároveň bude sloužit jako knihovna, prostor pro kroužky, pro setkávání s rodiči. Plánujeme také v rámci projektů EU otevřít klub zábavné logiky a čtenářský klub.”

Zvědavé a natěšené pohledy žáků do prosklených dveří klubu naznačují, že o jeho využívání nebude nouze. Letošní novinka školní klub pro žáky, kteří čekají na kroužky či na autobus, fungoval zatím v provizorních podmínkách. Ale nyní to bude všechno jinak!

“Snažili jsme se, aby bylo prostředí klubu moderní a žáci se v něm cítili dobře,” dodává Michal Loukota, “tímto děkuji paní Lence Švábkové za architektonický návrh. Klub bude zaměřen na čtenářskou gramotnost, ale odehrávat se v něm budou i další aktivity. Na vybavení a knihy jsme získali grant od Libereckého kraje a Nadace Preciosa, vybudování samotného klubu škola hradila ze svého rezervního fondu, nemuseli jsme tak žádat zřizovatele o další finanční prostředky.

Věříme, že se klub bude žákům líbit a budou v něm rádi trávit svůj volný čas.