AKTUALITY

Beseda s policistou

Jaroslava Holasová | 17.10.2016 | 5. B, Metodik prevence

Beseda se strážníkem městské policie panem Hladíkem v 5. B byla zajímavá. Probírali jsme různé krizové situace v silničním provozu. Hovořili jsme o tom, jak se zachovat, když se staneme svědkem nějaké nehody a jsou tam zranění lidé. Strážník nám také vysvětlil, jak poskytnout první pomoc.