AKTUALITY

Šablony

Michal Loukota | 18.10.2016 | Projekty

Naše škola je zapojena do tzv. šablon, projektu podpořeného z OP VVV. V rámci dvouletého projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003573 s názvem „Společně to zvládneme“ se uskuteční např. vzdělávání pedagogů v angličtině a mentoringu, učitelé budou vzájemně spolupracovat a zavádět nové metody výuky, zrealizován bude čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Dále budou podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem a škola bude také spolupracovat s rodiči, uskuteční se zajímavé semináře a přednášky. Projekt je realizován od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

logolink-vertikalni-barva